If this is gibberish try english or just go to my portfolio

למדתי שלפעמים
עדיפ להיות ישירה
ולא ללכת סחור סחור

חוצמזה
יש לי אתר עם עשר שנים של צילומים מהופעות וארועים קווירים
אני מצלמת כל יום במשך 30 יום בחילופי השנים האחרונות
פעם הייתי עושה כתבות מצולמות במגזין של השרת העיוור
פעם גם הייתי חלק מהפרוייקטים של ה האוס גלריה
יש לי טמבלר שאוסף דברים יפים שאני מוצאת באינטרנט
ואני עושה מלא מיקסטייפים. המושקע מבינהם הוא של פאנק ישראלי

אפשר למצוא אותי ב
אינסטגרם, פליקר, פייסבוק, לאסטאףאמ, וטמבלר
וגם בעוד כלמיני מקומות בעולם האמיתי
:)